Salemkapellet 1871, Nygatan 29

Efter det att konvertikelplakatet upphävdes i Sverige år 1858 växte frikyrkorörelsen sig mycket stark i landet. Örebro blev då, och har sedan dess också förblivit, ett av de starkaste fästena för de fria samfunden och församlingarna. Örebro Metodistförsamling bildades 1869, den hyrde då en församlingssal på Nygatan 11, men under året 1871 uppförde den ett eget kapell på Nygatan 29 (8). Det invigdes den 15 oktober klockan 9.30 på förmiddagen med psalmsång, bön och predikan; 
”Vi överlämna detta hus till Dig, att må det bliva invigt till den allsmäktige Gudens tjenst och tillbedjan.” Kapellet kostade totalt 6.409 kronor och 22 öre att uppföra. Det mesta av summan lånade församlingen. I övrigt samlade man in pengar genom auktioner, frivilliga bidrag, kollekt och frivilligt arbete med bygget. Efter ett år var lånen återbetalda och hela byggnaden sålunda i församlingens egen ägo.