SÖDRA FLYGELN. KEMIAVDELNINGEN.

Kilcka för högupplöst bild!

Cirklarna på ritningen motsvarar fotografens plats för bilderna nedan.

I kemilabbet 1935. Lilla salen Karin Wilson. Kilcka för högupplöst bild!

I kemilabbet 1910. Stora salen.  Kilcka för högupplöst bild!

I kemilabbet 1910. Stora salen.  Kilcka för högupplöst bild!

I kemilabbet 1910. Lilla salen.  

Kilcka för högupplöst bild!

I kemilabbet 1910. Stora salen.  Kilcka för högupplöst bild!

I kemilabbet 1910. Stora salen.  Kilcka för högupplöst bild!

Dragskåp i kemilaboratoriet.

Föreläsninsgsalen i kemi.

Föreläsninsgsalen i kemi. Laborationsbord för läraren. 

Laborationsbord i kemilaboratorierna.