FÖRSTA VÅNINGEN

Kilcka för högupplöst bild!

"På första våningen låg en vaktmästarbostad om två rum och kök, kollegierum med tambur och toalettrum, en sal, försedd med läktare och i vilken de mineralogiska samlingarna inrymdes samt avdelningen för den kemiska undervisningen. Till denna avdelning i byggnadens södra flygel, fanns även läsrum för kemi, rum för kemiska samlingar, preparatrum samt lärarrum, vågrum, vätesvavlerum samt två laboratoriesalar, varav en, som var avsedd för kvalitativ analys, hade plats för 24, i nödfall 28, laboranter och en för kvantitativ analys, hade 12–16 laborantplatser.


I ett mindre rum till vänster om vestibulen förvarades skolans gevär och annan materiel för skjutövningarna, vidare en stor sal, ursprungligen avsedd för skolans varusamlingar, av vilka större delen förvarades på den kring tre väggar löpande läktaren. I övrigt användes salen, skolans största, till samlingsrum vid morgonböner, avslutningar m. fl. tillfällen. Salen kan vid behov förlängas, genom att öppna de breda dörrarna till det angränsande läsrummet för undervisningen i språk.


I den norra flygeln inrymdes verkstadsavdelningen, en snickarverkstad, ett tvättrum, den mekaniska verkstaden med läktare. Det fanns ett rum för verkmästaren, smedja och två materialrum. Den mekaniska verkstaden hade plats för omkring 60 samtidigt arbetande elever. Intill smedjan låg, med särskild ingång från gården, maskinistens bostad, ett litet rum och kök på första våningen." 

Kvantitativt laboratorium. Lilla salen. 1910.

Klicka på bilden för stor bild!

Kemisk lärosal 1910.

Klicka på bilden för stor bild!

Kvantitativt laboratorium. Stora salen. 1910.

Klicka på bilden för stor bild!

Maskinritning 1924. Rum för samlingar.

Klicka på bilden för stor bild!

Kvantitativt laboratorium. Lilla salen. 1910.

Klicka på bilden för stor bild!

Rum för mineralsamlingarna 1910.

Klicka på bilden för stor bild!

Kvantitativt laboratorium. Lilla salen. 1934.

Klicka på bilden för stor bild!

Maskinverkstaden 1910.

Klicka på bilden för stor bild!