Norlings bryggeri, Örebro

I Örebro, liksom i andra industristäder i Sverige under 1800-talets senare hälft och fram till mitten av 1950-talet, var bryggerierna ett vanligt inslag i stadsmiljön. Örebro fick sitt första bryggeri redan i slutet av 1700-talet. Som mest fanns i staden ett femtontal tillverkare av öl och vatten. På Kyrkogårdsgatan, på söder, startades ett bryggeri på 1840-talet som 1867 övertogs av  Carl Fredrik Norling. År 1876 blev det Norlings Bryggeri AB. 

 

Efter en tid övertog familjen Cederberg från Stockholm verksamheten. Bryggaren och disponenten Fritjof Cederberg och hans hustru Elisabet Althar kom till Örebro 1870. Under åren fram till 1875 fick de fem barn tillsammans. Fritjof arbetade mycket och hårt. Sonen Carl kom efter sina studier vid Tekniska skolan och studieresor utomlands inom näringen att ta över bryggeriet.


Staden växte, det förde med sig att efterfrågan på varor och tjänster ökade, det i sin tur betydde att bryggeriet fick byggas ut i början av 80-talet. I denna intensiva tid drabbades Fritjof av privata motgångar, hans hustru Elisabet avled. En tid senare gifte han emellertid om sig. Hans nya fru blev den avlidnas syster Kristina Althar. De fick inga barn tillsammans, men Kristina hade två egna barn med sig från ett tidigare äktenskap. 

Tillverkningen av öl var en omfattande process som krävde stor noggrannhet. Arbetet började med att kornet stöptes och blöttes för 
att sedan gro och bli det vi kallar malt. Malten torkades och krossades och blandades därefter till mäsk. Mäsken silades och kokades tillsammans med exempelvis humle. Denna blandning av korn och humle blev vört. Vörten fick nu jäsa en tid. Därefter lagrades ölet, filtrerades och tappades på flaskor. 
                                 

Tillverkningen av öl på Norlings bryggeri på Kyrkogårdsgatan i Örebro pågick ända fram till 1970. Under 1950-talet var verksamheten som störst, bryggeriet hade då 75 anställda. År 1955 köptes Norlings bryggeri av Pripps & Lyckholm. Själva huvudbyggnaden revs 1975. Idag har Conventum verksamhet på den plats där Carl Fredrik Norling startade bryggeriet på 1840-talet.

Utkörare vid Pripps Bryggeri 1969 och 1966.  Bilderna från Örebro läns museum.

Utkörare vid Norlings Bryggeri 1943, från vänster Walfrid Karlsson, Karl Örbom, Erik Augustsson, Martin Karlsson och Folke Nilsson. Bild från Örebro läns museum.