Hemlighuset

Hemlighuset, toaletten, TC, dasset, pudrettrummet, avträdet, prevetet, eller helt enkelt bara huset, ja, kärt barn eller kärt ställe i det här fallet,  har många namn. En av de vanligaste benämningarna på ”detta ställe” är dasset, ett ord som lär härstamma från den tid då tyska språket var populärt i Sverige. Avträdet kom då att kallas das Haus, men så småningom tappade vi bort Haus och kvar blev då das, i försvenskad bestämnd form singularis; dasset. På landsbygden blev dasset inte vanligt förrän i början av 1900-talet. Före det hade man andra lösningar angående avträdesfrågan. Först ingen alls, man satte sig ogenerat på den plats som tycktes passa. Senare blev stång vanlig. Nästa steg blev alltså ett eget hus. I städerna blev det av naturliga skäl vanligt med dass bra mycket tidigare. I Örebro kontrollerade till en början Sundhetsnämnden de hygieniska förhållandena, år 1875 tillkom Hälsovårdsnämnden. De båda dassen ovan fanns på Järntorgsgatan respektive Norra Smedjebacken.