Kungsgatan 23-25 år 1899

- ett hus fyllt med spännade människor

Detta hus på Kungsgatan uppfördes i mitten av 1890-talet. Det ägdes av smörhandlaren Amadeus Andersson som närmast kom från Småland. Han hade tillsammans med sin hustru Kristina och de tre barnen lämnat Nässjö år 1886 för att etablera sig i Örebro. I hushållet fanns också de båda pigorna Amanda och Hilma. 

 

Bankkassören Elof Sundblad var inneboende hos Andersson, arbetaren Erik Henriksson och hans fru Kristina bodde i en egen lägenhet. Deras 20-åriga dotter Ida var inskriven som ”sinnessjuk” och sonen Karl emigrerade i april 1896 till Amerika.

John Edvard Bylund från Hudiksvall bodde också i huset, han studerade på "Teknis" och blev färdig ingenjör 1899. Efter studierna anställdes han som ingenjör hos Hoffman &Co i Moskva. Han grundade egen firma i verktygs- och maskinbranschen i Moskva 1903. John erhöll under fyra år svenska statliga handlingsstipendiet och periodvis fungerade han som konsul på svenska konsulatet i Moskva. Han blev direktör för ryska AB Lux i Riga (1909-1912), delägare och direktör i kvarnbyggarförening AB Anton Erlanger &Co. i Moskva (1912-1919). Direktör för ryska AB Omnia och AB Netco (1917-1919). Han återvände till Sverige 1919 och startade eget exportföretag i Stockholm 1921. Han flyttade till Paris och senare till Wiesbaden och återkom till Stockholm 1932. Han dog 20 år senare i Helsingborg.

Kungsgatan 23 uppfördes i mitten av 1890-talet.Här syns huset till höger 1930-tal. Stadsarkivet Örebro

Filosofie doktorn och lektorn i franska och engelska Harald Borg, hans hustru Alma och deras tre döttrar Hilma, Elsa och Greta bodde också i huset. Almas bror, Jonas Ahlström, handelsbiträde bodde tillsammans med familjen. 

 

När Harald var endast några år gammal hade familjen flyttat till Örebro. Han studerade vid Örebro högre allmänna läroverk och tog studenten 1870. Därefter ägnade han sig åt humanistiska studier i Uppsala med levande språk som huvudämnen. Han blev fil. dr 1882 på avhandlingen "Sagan om Athis och Prophilias". Åren 1883-1888 vikarierade han som lektor i Kristianstad. Sommaren 1887 förkovrade han sig i London och 1890 i Paris. I april 1886 utnämndes han till lektor i franska och engelska i Örebro där han blev kvar till sin pensionering. Tidvis vikarierade han som rektor. Han tjänstgjorde som studierektor vid Nya elementarskolan för flickor och som inspektor vid Risbergska skolan i Örebro. Döttrarna Hilma och Greta blev berömda, liksom deras farbror, konstnären Axel Borg.


Äldsta dottern Hilma Borg, född 1886 blev berömd för sina vykort. Hon utbildade sig på Konstakademin 1904-06. Hon har ritade över 150 vykortsmotiv utgivna på svenska, danska, finska och ryska marknaderna av en rad olika vykortsförlag. Så här beskrivs hon av Thorbjörn Persson:  

 

”Hilma hade liksom många andra konstnärer under nationalromantiken som blommade upp efter unionsupplösningen 1905 flytt Stockholm efter sin akademiperiod och återvänt till den oförstörda landsbygden. Hon valde att bege sig till tidens ideallandskap för konstnärer: Dalarna. Som ressällskap hade hon två kurskamrater från Konstakademien, Helmer MasOlle och Aina Stenberg.

 

Hilma dog ung. På långfredagen den 9 april 1909 tog den 22-åriga Hilma Borg sitt eget liv. Orsaken till detta yttersta steg beskrevs i en lokaltidning: - En högt aktad meddelare skrifver: "Fröken Hilma Borg, den i Älfdalen så sorgligt omkomna konstnärinnan, vigdes i lördags till grafvens ro på Örebro kyrkogård. En af orsakerna till hennes beslut att dö var en kärlek, så blyg, så ren och så jungfruligt oskuldsfull, att ingen visste af den förr än döden förklarade hennes lidandes historia och hennes hjärtas tysta strider.” Vem var då hennes kärlek riktad till? Polisutredningen refererades i Stockholms Dagblad den 17 april 1909: ”Den sorgliga händelsen på Långfredagen i en af Älfdalens fäbodar, Dåråberg, hvarvid en ung dam, fröken Hilma Borg, tog lifvet af sig genom att skjuta sig med ett salongsgevär tvenne skott genom bröstet, har varit föremål för polisundersökning och tyckes allt ha tillgått, som i föregående tidningsnotiser relaterats. Dock synes fröken Borg under vistelsen dagarna strax förut också varit betänkt på något dylikt, enär de öfriga konstnärerna, hr MasOlle och hans fästmö, fröken Aina Stenberg, sett henne sysla med brefskrifning, hvarvid hon dock ofta rifvit sönder det skrifna. Af hennes efterlämnade bref till en sjuksköterska å Serafimerlasarettet i Stockholm framgår, att orsaken till själfmordet har sin rot och leder sitt upphof från någon djupare förälskelse, obesvarad kärlek eller hur man nu skall benämna det. I alla händelser ville hon icke, som hon skrifver i brefvet, ”ställa till sorg och förstöra ett litet människobarns lycka”, utan anser det vara ”sin plikt att gå bort”. Med ”ett litet människobarn” åsyftar hon sin väninna Aina.” Att det var paret MasOlle – Stenbergs kärlek hon inte ville spräcka verkar alltså tydligt och familjen antog att det var Helmer hon var förälskad i. På senare tid har insikten kommit att det lika gärna kunde varit Aina. Med nutidens perspektiv skulle kanske hennes desperation över en hopplös och förbjuden kärlek vara lättare att förstå än att förlora en pojke till väninnan, men om detta kan vi bara spekulera.” 

Källa: https://vykortssignaturer.se/vykortssignaturer/borg_hilma


Greta Borg blev också berömd, men inom ett helt annat område, nämligen gymnastikens. Hon gifte sig Adrian och under namnet Greta Adrian blev hon den som förändrade gymnastiken i Sverige på ett mycket grundläggande sätt. För vidare läsning se: http://www.viblirorebro.se/282.html och https://eyravallen-behrnarena.one/1920-talet/gymnastikfest-27.5-1927