Brandstationen, Fabriksgatan

I trästaden Örebro med sin sammangyttrade bebyggelse var det av stor vikt att ha ett fungerande försvar mot bränder. Men det var först efter den stora förödande branden 1854 som en riktig brandkår bildades, Örebro borgarbrandkår organiserades 1862. Kårens befälhavare kunde vid brand kalla in, ungefär som värnpliktiga, ”välfrejdade och arbetsföra personer” mellan 18 och 55 år till tjänstgöring. Även hästar eller andra dragare med vagnar för vattentransporter skulle stå till befälhavarens förfogande då brand utbröt. 

År 1898 fick Örebro en fast brandkår. Brandstationen byggdes då på Fabriksgatan  9-11. Stadens brandmän har under årens lopp fått bekämpa många bränder, några av de mest omtalade är Örebro Teater 1882, Skofabriken Örnen 1908, Stora Hotellet 1909 och 1923, Pappersbruket 1917 och Östlunds kruthandel 1925.

Brandstationen 1909

Dagens Nyheter 1882, Örebro Teater brinner, 1908, skofabriken Örnen brinner och 1909 Stora hotellet brinner.