Kyrkogårdgatan 38

I slutet av 1800-talet låg detta hus på Kyrkogårdsgatan 38, och här gick också gränsen för de centrala delarna av staden, alldeles i närheten, på Drottninggatan, låg den tidigare tullen, Södra tullen. Husets ägare var hästhandlaren Alfred Westholm, ursprungligen från Hedemora. Han hade tidigt blivit änkling och dessutom förlorat sin son som dött i tuberkulos redan vid 16 års ålder. Strax Eriks död blev Alfreds hushållerska Emma Kristina hans hustru.

 

I huset bodde också verkmästaren Fabian Björkman, som bara några dagar efter sin 80-årsdag dog i influensa 1896. Hans piga Greta Karolina Andersdotter flyttade vidare samma år, liksom övriga i huset; arbetaren Per Gustafsson, hans fru Julia och deras son Sven Erik; pigan Josefina Almstedt och hennes "oäkta" dotter Eva Maria. 

 

Anledningen till att alla flyttade ut var att hästhandlare Westholm hade sålt sin fastighet. Köpare, till en summa av 21.000 kronor var Pauvres Honteux Vänner i Örebro. Så här står det i deras berättelse om denna händelse: "Tanken var att i Örebro grunda ett hem för äldre behövande aktningsvärda fruntimmer. Systrarna Fagerhult var initiativtagare och kontaktade Hilma Helling som var dåvarande landssekreterarens hustru. Hilma kontaktade andra prominenta damer i Örebro och den första basaren ägde rum 16 maj 1889 av åtta fruar. Nettot blev 2.503 kronor.


Genom gåvor och donationer ökade kapitalet och den 10 april 1894 bildades Pauvres Honteux Vänner i Örebro. Ansökan till Drätselkammaren för tomt som man också blev erbjuden i hörnet av dåvarande Bondegatan och Kungsgatan. Det var då hästhandlare Westholm dök upp. Westholm sålde sitt hus till Sällskapet. Till- och ombyggnad skedde för 50.362 kronor och 1896-1898 flyttade de första hyresgästerna in.” Det var 12 kvinnor från olika adresser i staden och olika ursprung i landet. Ett par år senare stod dessutom ett större och mer representativt hus färdigt i hörnet av Södra Allén och Kyrkogårdsgatan.

Övre bilden: Kyrgogårdsgatan mot söder. Nr. 38 bakom planket till höger. Nedre bilden: Hörnet Kyrkogårdsgatan Södra Allén med det nya Pauvres Honteux-huset, färdigt 1900.