1908 - Kafé National

Efter en konflikt inom IFK Örebro avstängdes den framgångsrike idrottsmannen Pelle Molin från allt tävlande för klubben. Den 18 oktober gjorde Karl Graflund med flera medlemmar i IFK ett sista försök till upprättelse för Pelle Molin, men det misslyckades. Det blev Graf- lunds sista möte i denna klubb. Och »...så en vacker dag fanns det ett meddelande bland andra uppsatt på anslagstavlan i vestibulen på Läroverket (både Graflund och Molin studerade på Tekniska elementarskolan), det innehöll kort och gott ”att de som voro intresserade av att bilda en idrottsförening torde samlas på Café National vid Rudbecksgatan onsdagen den 21 oktober kl. 8 em.”«

Bilder från Kafé National, Rudbecksgatan 25. Här samlades 79 ynglingar för att bilda en ny idrottsförening den 21 oktober 1908. En vecka senare var stageförslaget klart och en styrelse konstituerades, då höll man till i Godtemplarnas lokal på Trädgårdsgatan.

En vecka efter träffen på Café National samlades man på ett möte i Godtemplarnas lokal på Trädgårdsgatan 28 den 28:e oktober 1908 Då konstituerades Örebro Sportklubb. Det var en onsdagkväll och ett antal ynglingar hade samlats för att anta ett förslag till stadgar och välja en styrelse för den nya klubben. Efter diskussion enades man om en del ändringar i texten och antog därefter förslaget. Eftersom namnet Örebro IF var upptaget enades man istället om namnet Örebro Sportklubb.Till ordförande valdes Karl Graflund, till sekreterare K. F. Håkansson och till kassör Gustav Hedén. Hjalmar Pettersson blev materialförvaltare, Ernst Olsson klubbmästare, Henning Öholm vice ordförande och Yngve Olsson blev vice sekreterare. Som suppleanter valdes Pelle Molin och E. Pettersson.

En av Örebro Sportklubbs tidiga styrelser 1920-tal. I mitten på den nedersta raden sitter Karl Graflund, en av grundarna av klubben och medlem av styrelsen i 50 år, varav 48 av dessa som ordförande. Stående från vänster: Okänd, Allan Thorsell, Loomis Eriksson, Pelle Hällström, Josef Lindfors, Sven Johansson, Olof Ekberg. Sittande fr v Artur Larsson, Axel Öberg, Karl T Graflund, Kurt Hedberg (Flux), David Andersson

Pumpkällstorget (Våghustorget) från väster. In på gården, bakom huset med Örebro Dagblads redaktion, låg Kafé National. Målning av Harry Thomander.