Från småstad till storstad. Närsamhället. Örebros historia.