Vi tittar in i Borgen på Teknis i början av 1900-talet

 

På första våningen låg en vaktmästarbostad om två rum och kök, kollegierum med tambur och toalettrum, en sal, försedd med läktare och i vilken de mineralogiska samlingarna inrymdes samt avdelningen för den kemiska undervisningen. Till denna avdelning i byggnadens södra flygel, fanns även läsrum för kemi, rum för kemiska samlingar, preparatrum samt lärarrum, vågrum, vätesvavlerum samt två laboratoriesalar, varav en, som var avsedd för kvalitativ analys, hade plats för 24, i nödfall 28, laboranter och en för kvantitativ analys, hade 12–16 laborantplatser.


I ett mindre rum till vänster om vestibulen förvarades skolans gevär och annan materiel för skjutövningarna, vidare en stor sal, ursprungligen avsedd för skolans varusamlingar, av vilka större delen förvarades på den kring tre väggar löpande läktaren.

I övrigt användes salen, skolans största, till samlingsrum vid morgonböner, avslutningar m. fl. tillfällen. Salen kan vid behov förlängas, genom att öppna de breda dörrarna till det angränsande läsrummet för undervisningen i språk.


I den norra flygeln inrymdes verkstadsavdelningen, en snickarverkstad, ett tvättrum, den mekaniska verkstaden med läktare. Det fanns ett rum för verkmästaren, smedja och två materialrum. Den mekaniska verkstaden hade plats för omkring 60 samtidigt arbetande elever.

Intill smedjan låg, med särskild ingång från gården, maskinistens bostad, ett litet rum och kök på första våningen. KLICKA HÄR FÖR BILDER.

Ritning fasad 1901

Teknis våning 1

vv

Teknis våning 2

Teknis våning 3

Och en titt i källaren

På andra våningen låg skolans bibliotek vilket även sträckte sig genom tredje våningen och hade två läktare. Förbindelsen med dessa gick via en liten inmurad trappa, som också för upp till mittpartiets horisontala tak.


Norr om biblioteket fanns en sal för maskinritning med ett tillhörande rum för lärare och materiel. Därefter låg frihandsteckningssalen med vidliggande skuggrum och materialrum. Söder om biblioteket låg en ritsal för byggnads- och linjarritning samt ett rum för lärare och ett rum för materiel och två läsrum som användes för undervisningen i matematik, mekanik och maskinlära.

KLICKA HÄR FÖR BILDER.

Tredje våningens södra del innehöll en sal för modellering samt den fysikaliska avdelningen med läsrum, ett större rum för samlingar och ett mindre för läraren. I den norra delen låg rektorsbostaden, bestående av hall, fem rum, kök, jungfrukammare m. m.


Vindsvåningen innehåller utom vindar ett reservrum ovanför biblioteket och som till en början användes till en del av varusamlingarna.


KLICKA HÄR FÖR BILDER.

I källaren fanns 1901 ångpannerum och fem värmekammare för centraluppvärmning och ventilation. Där fanns även tvättstuga, kol-, ved- och matkällare. Vaktmästaren hade också mindre snickarverkstad i källaren. Från kemilaboratoriet kunde man gå ner i speciell trapp till en förvaringskällare för kemikalier.